• De Fruitbode

    In maart 2021 verscheen er een artikel over mij in de Fruitbode, dit blad wordt eens per 2 maanden huis aan huis in de gemeente Buren verspreidt.